Διαχείριση Επιστροφών (Reverse Logistics)
  • Λήψη εντολής επιστροφής
  • Παραλαβή επιστροφής
  • Ποιοτικός  - ποσοτικός έλεγχος επιστρεφόμενων προϊόντων
  • Διαλογή & καταχώρηση εμπορευμάτων στο απόθεμα (εμπορεύσιμα, κατεστραμμένα, ληγμένα)

Added Value Υπηρεσίες:

  • Ετικετοκόλληση
  • Αποκόλληση ετικετών
  • Ανασυσκευασία