Διαχείριση Παραγγελιών
 • Λήψη παραγγελιών (WMS)
 • Προετοιμασία παραγγελιών
 • Συλλογή (picking):
  Τεμαχίου (Micro picking)
  Κιβωτίου
  Παλέτας
 • Συσκευασία (Packing) & σήμανση
 • Έκδοση παραστατικών
 • Cross Docking
 • Καταχώρηση χαρακτηριστικών ειδών & ιχνηλασιμότητα εμπορευμάτων μετά την παράδοση