Ένθεση - Θερμοσυρρίκνωση
  • Ένθεση τελικού προϊόντος από επιμέρους υλικά
  • Θερμοσυρρίκνωση
  • Δημιουργία Promo πακέτων – προσφορών / Bundling (θερμοσυρρίκνωση, ετικέτες προσφορών, ετικέτες barcode, νέα συσκευασία)