Μετεγκαταστάσεις - Μετακομίσεις
  • Μετεγκαταστάσεις εταιρειών – γραφείων
  • Μετακομίσεις οικιακές
  • Συσκευασία – αποσυσκευασία & επανατοποθέτηση εξοπλισμού
  • Αποσυναρμολόγηση – Συναρμολόγηση
  • Ειδικές μεταφορές (εξοπλισμών βαρέως τύπου)
  • Μεταφορά πληροφοριακών συστημάτων (rack κλπ.)