Οι εγκαταστάσεις της
4Cast Logistics

  • Εγκαταστάσεις 5.000 τ.μ. εξοπλισμένες με  σύστημα ελεγχόμενης θερμοκρασίας
  • Τοποθεσία με άμεση πρόσβαση σε Εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας & Αττική οδό
  • 8 ράμπες φόρτωσης / εκφόρτωσης
  • Ράφια διαφόρων τύπων (διαχείριση παλετών – θυρίδες κλπ.)
  • Ανυψωτικά μηχανήματα
  • Warehouse Management System (WMS)